Blomningstider

Anders J

När det står blomningstid juli-sept i en perennabok, ska man tolka det som att växten blommar under hela den tiden eller att den sätter en blomning till (remonterar)?

Odla Svarar: 

Hej,

det man brukar säga är att i de varmare delar av sverige så blommar den i juli och i de kallare i sept. Det betyder alltså oftast inte att den remonterar (undantaget rosor) utan att den blommar mellan juli och sept helt enkelt.

//Anna Theorin