Blommar schersmin vid tuktning

Om man vill att schersminen ska blomma nästa år, när ska man då klippa den?

Vi vill bara tukta den lite så den kommer ner i höjd. Har märkt att den blommar nästan inget när vi klipper den och vi skulle då vilja veta när det är bäst tid så att det ej hämmar blomningen.

Marita

Odla Svarar: 

Ni kan ta bort alla gamla, risiga grenar nere vid markytan på vårvintern.

Spara de yngre. Dem kan ni sedan korta in efter blomningen. Då kommer det förhoppningsvis nya skott under sommaren och så blommar den bättre nästa sommar.

Sylvia