Blodlönnen

Pia kexel

Hej, jag har en blodlönn som är full med vita flygare och löss. Hur får jag bort dessa?

Odla Svarar: 

Hej!

Vita flygare eller mjöllöss är en vanlig gissel på lönnar. De suger växtsaft men det gör ingen skada på trädet. Men lössen avger klibbig honungsdagg och i den växer sedan sotdaggssvampar som gör bladen "sotiga", men inte heller detta är något som är farligt för trädet.

När det gäller hela träd är det ju svårt att bekämpa med såpsprutningar och liknande. Fåglar gör nog ett bättre jobb och äter upp lössen.

Sylvia