Blodhägg

Hej!
Vi har en blodhägg som har vuxit "upp i himlen". Den har två stammar som är ganska raka. Går det att ta bort den ena, så att det blir ett träd istället för en förvuxen buske?

Agneta

Odla Svarar: 

Det är svårt att svara utan att ha sett trädet/busken i fråga. Men om ni synar den från olika håll och kollar att den har kvar grenar tämligen jämnt fördelade på den grenen som ska bli kvar, så ska det nog gå bra.

Ev. kan man behöva dra den kvarvarande grenen en tid, så att den blir så rakt uppåt som möjligt. Fäst den med ett mjukt, brett band i ett rep, repet fäster ni sedan på ett lämpligt ställe så att grenen riktas rätt.

Sylvia