Blodhägg

Jag undrar om blodhäggens bär är giftiga.

Sara

Odla Svarar: 

Ja, alla slags häggbär har något giftiga frön, de innehåller cyanglykosid, liksom hela växten i övrigt. Det svarta bärköttet däremot är inte giftigt.

Sylvia