Bli av med syren i slänt!

Ann-Sofie Johansson

Hej Sylvia, Jag och vår granne har ett stort problem med en gammal syren. Vi har en liten slänt upp till vår granne. Slänten är hälften vår och hälften grannens. I slänten ligger det kalkstensblock. Mellan blocken växer det silverarv. Dock ej på en fjärdedel av slänten där det stod en buskig syren när vi flyttade in. Den tog vi ned för ett par år sedan.

Vi och grannen vill få bort den helt då den skjuter mängder med rotskott som kommer upp mellan kalkstensplattorna och även uppe på grannens gräsmatta. Kan vi bli kvitt denna syren helt och hållet? Sedan vi tog ner den så har vi turats om att flera gånger under sommaren spendera timmar med att klippa ner alla dessa skott som dyker upp i rasande fart och rensa slänten. Är enda lösningen att plocka bort alla kalkstenar och gräva upp hela roten? Finns det något enklare sätt?

Tack på förhand /Fia

Odla Svarar: 

Syren tillhör de växter som sätter kopiöst med rotskott, särskilt om man beskär den hårt. Så ni skulle absolut tagit bort rötterna direkt när ni tog bort syrenen! Man kunde ha bankat in Ecoplug's i de grövsta stammarna genast efter man sågade ner dem, men det ska man alltså göra direkt, så här i efterskott hjälper det inte, för det är viktigt att Ecoplug appliceras i levande material. Läs mer här om Ecoplug

Så det ni nu måste göra är att gräva bort alla rötterna, men nu har den ju hunnit sprida sig t o m till grannens gräsmatta, så det blir ett ännu större jobb för er båda. För om ni vill ha stopp på rotskotten så finns det inget annat att göra än bli av med alla rötterna, även de små!

Sylvia