Blanda hushållsavfall och trädgårdsavfall

Hej Göran
Läser då och då om nyttan av att blanda hushållsavfall och trädgårdsavfall. Det finns säkert stora "biokemiska vinster", men om det sker i öppen kompost måste man väl ha något grovt grus i botten och skydd på sidor och ovanifrån så att inte fåglar och råttor kommer in i komposten. Det kan ju bli lite otrevligt om grannen får lite mögliga bröd- eller ostbitar på gräsmattan, eller om det börja springa råttor på tomten.

Thomas

Odla Svarar: 

För några år sedan propagerades det för hushållskomposter. Jag ser det som en nödlösning i avvaktan på att kommunerna anordnar för komposthantering. I den stad jag nu bor i har man gjort det.

Komposter har många nackdelar såsom lukt och benägenhet att dra till sig råttor. Näringsvärdet i hushållsavfallet är försumbart i jämförelse med urin som är mycket lättare att hantera.

Om du reflekterar på kompost måste den vara helt råttsäker.

Göran