"bladcigarrer" i torr krukjord - övervintrande humlor?

Lotta

När jag tömde krukor med torr jord som stått ute under vintern, hittade jag 5-10 cm ner i jorden små rullade "cigarrer" av gröna, till synes helt friska, blad eller löv. Varje cigarr bestod av flera lager blad rullade ovanpå varandra i perfekta rullar. De var cirka 2-4 cm långa och 1 till knappt 2 cm i diameter. Vart och ett av bladen hade av byggaren/konstruktören formats till en rund och jämnt oval form. Flera av dessa cigarrullar låg som ett perfekt sammankopplat led efter varandra. Ena kortänden var konvex, den andra konkav.

När jag öppnade en av rullarna kom en fullt utvecklad humla utflygande. I den rullen, eller i en annan, fanns en gul kletig vätska. Bygger humlor sin övervintring på detta sätt?

Jorden i alla dessa krukor var torr och hade säkert hållit sig torr under takskägget efter det att snön ovanpå dem försvann. Det är första gången jag ser detta fenomen. Rullarna var otroligt vackert rullade, jämna, glansigt gröna i bladen och perfekta i formen. Tyvärr tog jag aldrig fram kameran för att föreviga min trädgårds- och naturupplevelse.

Ser tacksamt fram emot svar.

Lotta

Odla Svarar: 

Kan du inte hämta den där kameran nu då? Skulle vara väldigt intressant att se dessa rullar!

Och visst, vissa bin bygger bo bl.a. så här. Det är ett av sätten att skydda larverna, men det finns fler. Jag är dock inte så duktig på insekter, men denna bok kan kanske ge svar på vilken art det var:

Humlor – alla Sveriges arter (http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9171398287)

Jag har senare av SLU fått veta att det är tapetserarbin som bygger bo på detta sätt. Så här säger Björn: "Ang ditt svar till Lotta 2011-07: Hon beskriver perfekt bocellerna av ett tapetserarbi (Megachile), troligen stocktapetserarbi som ofta bygger sitt bo i blomkrukor. Ingen humla bor på detta sätt. Mvh Björn"