Blåbär

Fyra av (15) mina blåbärsbuskar har frosten tagit alla blommor och blad. Kommer dom igen nästa år eller är dom förlorade för alltid?

Dom klarar vintern bra i Västmanland

Birgitta

Odla Svarar: 

Det har varit mycket frostskador runt om landet pga. den sena nattfrosten som följde efter en lång, varm period, då växterna hann komma igång.

Men många växter är tuffa nog att klara ett sådant frostknäpp, så ha inte för bråttom att ta bort buskarna, de kan komma med nya blad redan i år.

Sylvia