Blå bergvallmo

När jag köpte min blåbergvallmo, sa man att jag skulle ta bort de blomknopparna. Den skulle ej blomma första året.

Mia

Odla Svarar: 

Jaa... om man nänns, så. Jag har aldrig nänts och mina blommar i alla fall bra.

Sylvia