Biokol

Lehna Torne

Jag hörde ett föredrag på Älvsjös trädgårdsmässa om biokol. Föredragshållaren upplyste om att det är nödvändigt att låta kolet dra till sig urin innan man myllar ner det. Han sade också någonting om att urinet inte fick tillsättas för fort. Problemet är att jag inte minns vad han sade om hur urinet ska tillsättas på rätt sätt, hur mycket och hur länge kolet ska dra till sig urinet innan det kan användas. Jag köpte en folder om biokol av föredragshållaren. Tyvärr finns inte svaren på mina frågor i den foldern. Kan Odla.nu hjälpa mig att lösa problemet?

Hälsningar Lehna

Odla Svarar: 

Hej!

Tyvärr hörde jag inte detta föredrag, så jag vet inte vad han kan ha sagt.

Men om jorden redan innehåller för lite näring, kan en tillsats av obehandlat biokol resultera i kvävebrist hos växterna. Biokolets effekt ökar om man tillsätter näringsämnen som ju finns i urin eller i kompostjord eller annan organisk gödsel. Skulle tro att det är OK att blanda ganska mycket urin i vattnet, ev 50/50 eller köra med oblandad. 

Det finns ett antal artiklar på nätet, bl a Lantbruksuniversitetets artikel som du kan läsa. Odlingswebb skriver också om detta. 

 

Med vänlig hälsning
Sylvia