Bevara gamla äppelträd

Peter

Hej Sylvia

Har ute hos oss ett par gamla äppelträd som ingen längre tar hand om. De står på en gammal tomt från 1600-talet där huset brunnit ner sedan länge och gården vuxit igen. Träden i sig är väldigt stora, över 7 meter på vissa ställen, men illa tilltygade.

Äpplena är alldeles supergoda och jag vill gärna ta hand om träden så att man kan föra det vidare för framtida generationer. Vad ska jag göra för att ta hand om dem på bästa sätt?

/Peter

Odla Svarar: 

Hej

Det är jättebra att du tar hand om träden! Kanske någon så småningom tar hand om tomten också, då kan du berätta att det är äppelträd som absolut bör sparas. I väntan på det, gör det så bra för dessa äppelträd som möjligt. Klipp gräset runtom, röj sly och ge en gödselgiva på våren samt njut av äpplena som belöning!

Jag tycker att du bör skriva till POM, Programmet för odlad mångfald, som är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter. Kolla här: POM. De är säkert intresserade och kan tänkas vilja ha ympkvistar.

Med vänlig hälsning Sylvia