Beskärning Rosenspirea

Jag har en häck med rosenspirea. Kan man beskära den innan sommaren och i så fall hur mycket ska den beskäras? Och när?

Gun-Britt

Odla Svarar: 

Spirean kan hållas vital genom att man med några års mellanrum tar bort de äldsta grenarna vid markytan, dvs. gallrar, nu under vintern. Resten av grenarna kan förkortas och häcken formas som man vill ha den.

Men om den är mycket risig, kan en total nedskärning göra susen. Man klipper då ner hela häcken till ca. 15 cm ovan mark under vintern. Under sommaren växer då nya skott fram som blommar redan på hösten.

Sylvia