Beskärning lagerhägg

Jag har planterat en fin lagerhäggs-häck nu under våren och vattnat flitigt. Den har vuxit bra och en del skott är redan runt 20 cm långa. Bör jag beskära för att den ska bli tät och fin, eller är det bäst att låta den växa fritt? Och om jag ska beskära: när och hur?

Malin

Odla Svarar: 

Om du tänker ha den som friväxande häck, som lagerhäck bör vara, så låt den växa. Om den växer för kraftigt och behöver begränsas, klipper man alltid ovanför en sidogren för att behålla naturlig form på busken. Ev. vinterskador, alltså helt döda grenar, kan klippas ned till 20 cm över marken. All beskärning görs på våren.

Sylvia