Beskärning av vildapel?

Lisen sylwan

På den sluttande allmänningen nedanför vår tomt växer ett äppelträd, troligen en vildapel eftersom den placerat sig där på egen hand för minst 30 år sedan. Trädet blommar vackert och ger gott om äpplen, ganska små men goda, passande till mos etc. Tidigare beskar jag trädet lite varje år men de senaste tio åren har jag bott på annan ort och trädet har fått växa fritt (så vitt jag vet). Det har till följd att det nu har massor av skott, spjut, som bildar som en ogenomtränglig skog (till småfåglarnas belåtenhet). Jag är rädd att trädet i det tillstånd det nu befinner sig i sågas ned av någon som tycker att det stjäl utsikt och är fult. Själv önskar jag få bort "skogen" så att trädet blir så vackert som det en gång var. Något tips hur jag kan göra? Kan man be någon på kommunen om hjälp eftersom det står på kommunens mark?

Odla Svarar: 

Det var ett häftigt äppelträd, bred och fint. Men det är verkligen massor med skott på den och skulle behöva gallras rejält.

Bästa tiden att gallra är på sommaren under JAS-perioden, då kommer det inte så mycket nya vattenskott sedan. Visst går det att beskära även nu under vårvintern men då blir det fler vattenskott. 

Du kan alltid höra med kommunens parkförvaltning om någon kan komma och beskära. Annars, om du själv vill beskära, kan du fråga om lov om du kan utföra det själv. Be gärna det på papper eller mail så har grannarna inte något att klaga.

Sylvia