Beskärning av spirea.

Kenth Möller

Hur, när och var beskär jag min norska brudspireahäck?

Är det några skillnader vad gäller beskärning på olika spireor?

Kenth

Odla Svarar: 

Spirea är ett stort släkte med lite olika buskar. Men gemensamt för de flesta är att man gallrar äldre, risiga grenar ända 10-15 cm från marken med några års mellanrum och lämnar kvar yngre grenar som blommar bättre.

Om spirean blommar tidigt som just brudspirean, är det lämpligt att beskära direkt efter blomningen. Om det inte finns några äldre grenar att ta bort, så räcker det att man klipper bort de avblommade blomklasarna och jämnar lite till häcken.

Sylvia