Beskärning av rosentry

Hur mycket och när ska vi som bor i zon 6 beskära våra rosentry buskar?

Tommy

Odla Svarar: 

Vårvintern är en bra tid. Ni kan ta bort gamla risiga grenar ända nere vid marken, lämna kvar de yngre. Behöver upprepas med några års mellanrum.

Sylvia