Beskärning av rönn

Annika Cullberg

Jag bor i Hammerdal i Jämtland och har en rönn som jag vill beskära så att den blir tät nertill och inte så hög, kanske max 2,5 meter. Ska jag ta ner både de spädare och de grövre stammarna till samma höjd. Och hur gör jag med kvistarna, ska de också tas av?

Odla Svarar: 

Tyvärr är det omöjligt att "klippa träd per mail", utan att se trädet i fråga, så jag föreslår att du tar hem en arborist som tittar på det och åtgärdar det åt dig. Kolla Gula sidorna efter Arborister/trädvård. Rönnar beskär man under vårvintern, men det går också att göra det under JAS (=juli, augusti, september).

Med vänliga hälsningar Sylvia