Beskärning av gammal vinranka

Vi har en gammal vinranka, troligen minst 30 år, som hittills vuxit i ett växthus vilket nu är så dåligt att det måste ersättas. Vi vill då beskära vinet rejält eftersom det fått växa ut flera meter i taket.

Frågan är då:
Hur mycket kan man beskära den tjocka stammen utan att den tar skada? Kommer det att bryta nya skott från den tjocka stammen eller ska vi ta tillvara yngre grenar som redan brutit fram? Vinet är mycket rikbärande idag.

Hälsningar Lena i Skåne

Odla Svarar: 

Det kan nog bryta ut ögon om man tar av från ett ställe där det finns grenar under, dvs. det finns "liv" innanför klippstället. Men ni får tänka på att det troligen inte kommer att bli större skörd inom ett par år efter en sådan radikal beskärning. Därför vore det klokast att försöka spara någon/några av de yngre skotten som redan finns, man kan ju böja ner dem under arbetets gång.

Vinet klipper ni bäst på senhösten efter skörden fram till jul, sedan bör den inte röras pga. risk för blödning.

Sedan är det en annan sak: vet ni vilken sort ni har? Den skulle ev. kunna klara sig utanför växthuset i Skåne, beror på sort. Klimatet har ju blivit varmare sedan "sist" då vinet planterades. Tänkte på att om ni skulle bygga det nya växthuset så att vinet hamnar utanför och kan ev. klättra på taket eller på en spaljé vid söderväggen? Men försök ta reda på sorten först, riktigt alla klarar inte ute hos oss.

Sylvia