Beskärning av Balsampoppelhäck

Hej,
nu har vi sågat ner vår Balsampoppelhäck, den växte oss över huvudet och blev till höga träd. Vi fick rådet att såga ner och det kommer som en skog runt var stubbe. Snälla hjälp oss med råd, ska vi klippa ner lite vart år nu eller ska vi låta den bli så hög som vi vill ha den och sen hålla den på den höjden, ska man glesa ur en del av skotten nertill? Den ser ut att bli väldigt tät nu.

Tack för att ni finns så man kan få lite ordning på täppan!!
Hälsningar Harriet

Odla Svarar: 

Klipp ner lite varje år, släpp upp den ca. 20 cm varje år tills den är som ni vill ha den. Gallra gärna kontinuerligt grenar som tenderar att bli för grova.

Sylvia