Beskära ympad rönn 'Carmencita'

Emma jönsson

Hur/när beskär jag en ympad rönn 'Carmencita' på 2,5-3 meter? Emma

Odla Svarar: 

Rönnar går bra att beskära nu på vårvintern. Men man måste inte beskära sina prydnadsträd och -buskar om de inte växer felaktigt eller är för stora. 

Jag vet inte hur rönnen ser ut f.n. så det är svårt att ge råd. Med tanke på att din rönn är ympad, ska du naturligtvis akta dig för att beskära den så att du hamnar under ympstället, den ympade, ädla delen måste ju finnas kvar.

Sylvia