Beskära vinranka på våren

Louise

Hur beskär man vinrankan nu på våren?

/Louise

Odla Svarar: 

Man kan inte beskära vinrankan på våren, då kan den blöda ihjäl sig! Instruktioner om vinrankebeskärning finns här:

Sommarbeskärning (http://www.odla.nu/artiklar/ute/frukt-och-bar/sommarbeskar-vinrankan/) och beskärning av vinranka (http://www.odla.nu/artiklar/ute/frukt-och-bar/dags-att-beskara-vinrankan)