Beskära Valnötsträd

Kan jag beskära ett valnötsträd?

Lave

Odla Svarar: 

Det erfordras ingen regelrätt beskärning, men man kan självklart ta bort skadade och icke-önskade grenar. Alla Juglans-arterna blöder starkt, så man ska inte röra trädet under våren, utan man beskär försiktigt på sensommaren och hösten.

Sylvia