Beskära syren - järnek

Jan

När skall man beskära eller klippa järnek, gäller även syrenbuskar?

/Jan

Odla Svarar: 

Järnek behöver sällan någon större beskärning, men i förekommande fall kan det göras på våren.

Angående syrenbuskar så finns det klippinstruktioner här (http://www.odla.nu/artiklar/ute/buskar-och-hackvaxter/syrener/)