Beskära stora fläderträd

Jag har en fläderbuske som är ca 5-6 meter hög. Den består av 5 långa stammar, ca 10- 15 cm. diameter, och med en krona i toppen på vardera. De är friska och blommar rikligt varje år. Problemet är bara  att de blivit alldeles för stora. Kan jag kapa av stammarna (i så fall på vilken höjd) och därmed få en ny buske? Går det att ev. flytta hela Flädern? Kronan är i dag ca 3 - 3.5 meter i diameter. Ska jag utgå från att roten är ungefär lika stor?

Tacksam för svar
/Ewerth

Odla Svarar: 

Jo, du får nog räkna med att roten är lika stor... så flytta på den blir ett drygt jobb! En liten grävmaskin, kanske?

Du har två möjligheter ang. klippning:

1. Antingen tar du bort alla andra stammar utom en som du behåller som ett litet träd! Välj den snyggaste kronan med mest upprätt stam av dem. Sedan passar du noga så att du tar kontinuerligt bort alla stam- och rotskott som ev. kommer upp för att bibehålla trädkaraktären. Forma kronan vid behov.

2. Du skär ner alla stammarna till ca. 20-30 cm från markytan och får upp en massa rotskott som bildar en ny, yvig buske.

Sylvia