Beskära prydnadsbuskar

Barbro

Hej

Jag har ett antal olika prydnadsbuskar som de flesta nu har en sorglig skepnad. Jag skulle vilja klippa ner dem och ge dem en ny och förhoppningsvis tätare chans. Kan jag klippa ner alla nu under hösten eller är det bättre på vårvintern?

Det gäller Gullkornell, rosentry, forsythia, snöbollsbuske, kameliaschersmin samt hängsyren.

Med vänlig hälsning Barbro

Odla Svarar: 

Hej

Den bästa tiden för att klippa ner prydnadsbuskarna helt är på vårvintern.

På din lista finns gullkornell, rosentry, snöbollsbuske och kameliaschersmin som alla går bra att beskära då. Spara eventuellt några unga skott om sådana finns. Lägg kompostjord eller väl brunnen stallgödsel på stubbarna på våren.

Hängsyren mår bäst av att gallras i etapper: under vintern gallras onödiga rotskott och svaga och skadade skott ut. Har man äldre, dåligt skötta buskar, glesas dessa ut successivt under några år genom att skära bort de äldsta och risigaste grenarna först, nästa år tar man några till och tillåter några nya rotskott att växa upp istället. Man fortsätter så tills man har förnyat busken.

Om man istället mejar ner hela busken på en gång, resulterar det i en kraftig rotskottbildning som ändå måste glesas och man får vänta längre på blomningen.

De vissnade blomklasarna skärs bort direkt efter blomningen, för om de tillåts bilda frö, stjäl de kraft från nästa års blomning.

Med vänlig hälsning Sylvia