Beskära plommonträd

Vi är lite osäkra på tidpunkten för beskärning. När vi tittar på tidigare frågor och svar har du dels svarat att bästa tiden är juli, augusti och september, dels att bästa tiden är på hösten efter skörden. Vilket gäller?

Christer

Odla Svarar: 

Jo du, det är ju frågan om man har frukt i trädet eller inte. Unga träd som inte ger något ännu, går det bra att beskära under JAS.

Men ett träd fulla med frukt ska man ju inte gärna börja beskära innan man skördat, så där passar det bra efter skörd.

Sylvia