Beskära paradisbuskar?

Kenneth

Jag skulle ytterligare vilja veta hur jag skall göra med de rätt präktiga paradisbuskar jag har; något gör att de varje år samtidigt ser rätt risiga ut.

Skall jag skära rätt frimodigt i dem eller hur kunde jag få dem att växa upprätt och tämligen snyggt och symmetriskt? Kunde jag t.ex. varje sensommar bara spara de nya skotten?

/Kenneth

Odla Svarar: 

Du kan skära bort helt gamla, risiga grenar med några års mellanrum och låta nya växa upp. Dessa är mer blomvilliga och bildar en snyggare buske, men det tar ju några år innan de når en blombar ålder, så alldeles varje år ska man inte vara där och klippa.

Du kan också snygga till efter blomningen genom att ta bort utblommade klasar, jämna till busken upptill så den bildar en snygg "halvboll". Detta kan du göra varje år.