Beskära nytt äppelträd

Björnnäs udde

Vi planterade ett litet åkeröträd i maj. En get lyckades "beskära" det lite på egen hand i juni, men bara de fem nedersta grenarna. Hur gör vi med resten? Ska man beskära första året över huvud taget?

/Amatör

Odla Svarar: 

Om nu geten har redan beskurit den så låt den nu vara tills nästa vår, sedan kan ni skaffa en bra beskärningsbok eller titta på nätet, t.ex. här: (http://peter.glader.dinstudio.se/gallery2_22.html) och bygga upp kronan allt eftersom.