Beskära klematis

Egon

När och hur beskär jag min klematis 'Königskind'?

/Egon

Odla Svarar: 

Hej

'Köningskind' är en grupp 2-klematis, vilket innebär att du beskär din klematis försiktigt då den blommar både på ny och gammal ved.

På våren kan du studera klematisgrenarna ingående och leta efter friska, gröna knoppar. På varje kraftig gren klipper du bort döda partier ovanför ett par av gröna knoppar, men inte mer än så. De allra tunnaste grenarna kan du beskära vid två par av knoppar ovan markytan, det vill säga vid cirka 20 centimeters höjd.

Med vänlig hälsning Sylvia