Beskära kiwi och gojibär

Ulrica

Hej

Skall minikiwi Oscar beskäras eller ej? Och när? Den är ca 3 år gammal och växer mot en spaljé.

Gojibär, bocktörne, skall den beskäras som en buske för att bli bäst? Läste det på fröpåsen, eller skall man låta den klättra mot något? Bäst övervintra ute eller inne i växthus i kruka?

Mvh Ulrica

Odla Svarar: 

Hej

Har du bara minikiwi Oscar? Om du vill ha frukt, måste du ha "tjejer" till Oscar som är en kille och alltså inte får frukt. Passande minikiwitjejer heter 'Anna', 'Paula' och 'Tina' och deras "killar" heter 'Oscar' och 'Tage'. Man ska alltså ha minst en hanplanta till flera honplantor när det gäller minikiwi.

De olika sorterna av minikiwi är korsningar mellan arterna Actinidia arguta och Actinidia kolomikta.

Man kan beskära minikiwi om den börjar bli för yvig. Se nedan för instruktioner.

Uppbyggnadsbeskärning går till så här:

Under planteringsåret skall huvudstammen eller -stammarna på minikiwin bildas. Även om den inte blir tillräckligt lång första året, skär man ändå tillbaka skottet för att det ska bli kraftigare året efter.

Andra året toppas huvudskottet och sidogrenarna (=långskotten) utvecklas. Låt inte mer än högst 4 grenar per huvudstam utvecklas.

Tredje året kortas sidogrenarna som växer ut från långskotten in till 1-1,5 meters längd. Då brukar också de första blommorna visa sig på de första decimetrarna av sidogrenen eller från dess grenar. Det kommer blommor enbart på årsskott, alltså skott som växter direkt på förra årets skott. På skott som kommer från äldre grenar går det ytterligare ett år innan de börjar blomma.

Därefter gör man årligen en föryngrings- och underhållsbeskärning:

Varje år väljer man de bästa långskotten och kortar in dem till cirka 1 meter.

Klipp bort de andra grenarna vid stammen, dock så att det stjärnformade grenfästet, kragen, blir kvar. Lämna inte kvar för många långskott, för annars blir minikiwiplantan för tät och bildar färre och mindre frukter. 4-6 skott per huvudgren och lika många på sidogrenar, lite beroende av uppbindningsmetod, är lämpligt.

Beskärningen skall göras på vårvintern men inte senare än i början på februari. Om man beskär för sent kan grenarna börja ”blöda”, precis som vinrankan eller stenfruktsträden gör.

Det bör inte vara sträng frost när man beskär sin minikiwi, men inte heller fuktigt. En torr, solig dag med inga eller några få minusgrader går bra. Strängare frost kan resultera i sprängningsskador i vävnaden och hög luftfuktighet medför större risk för att svampinfektioner eller bakterier gror i såret.

Har man planterat sina minikiwi för tätt kan det också behövas pincering (=sommarbeskärning) av samma typ man gör med vinrankan. Detta för att få ljus och luft till frukterna. Man kortar då in de kraftigaste årsskotten till 20-30 centimeter från huvudgrenen.

För gojibär, som också är en rankande växt, gäller ungefär samma förfarande, men man kan också låta gojibären klättra på buskarna eller krypa utmed marken om man har plats, förutom att sätta upp den på spaljé.

Om du ska övervintra din gojibär ute eller inne beror dels var du bor - den är härdig till och med zon 2(3) - och dels på om den är en etablerat planta eller en liten fröplanta. I det sistnämnda fallet är det bäst att ha din gojibär inne tills den blivit vedartad.

Med vänlig hälsning Sylvia