Beskära kiwi

Lena

Hej

Har två kiwiväxter på en södergavel. De är stora och har vackert bladverk, men har inte blommat en enda gång. Ska jag klippa ner den eller tar det några år innan den ger frukt? Den är 3 år gammal.

Tack!

/Lena

Odla Svarar: 

När man har planterat en minikiwi, ska beskärningen delas upp i två faser: uppbyggnad av kiwiplantan under de första åren och senare underhållsbeskärning för att säkra skörden.

Uppbyggnadsbeskärning går till så här: Under planteringsåret skall huvudstammen eller -stammarna bildas. Om den inte blir tillräckligt lång första året, skär man ändå tillbaka skottet för att det ska bli kraftigare året efter. Andra året toppas huvudskottet på kiwin och sidogrenarna (=långskotten) utvecklas. Låt inte mer än högst 4 grenar per huvudstam utvecklas. Tredje året kortas sidogrenarna som växer ut från långskotten in till 1-1,5 meters längd. Då brukar också de första blommorna visa sig på de första decimetrarna av sidogrenen eller från dess grenar. Det kommer blommor enbart på årsskott, alltså skott som växter direkt på förra årets skott. På skott som kommer från äldre grenar går det ytterligare ett år innan de börjar blomma.

Därefter gör man årligen en föryngrings- och underhållsbeskärning: Varje år väljer man de bästa långskotten och kortar in dem till cirka 1 meter. Klipp bort de andra grenarna vid stammen, dock så att det stjärnformade grenfästet, kragen, blir kvar. Lämna inte kvar för många långskott, för annars blir kiwiplantan för tät och bildar färre och mindre frukter. 4-6 skott per huvudgren och lika många på sidogrenar, lite beroende av uppbindningsmetod, är lämpligt. Beskärningen skall göras på vårvintern men inte senare än i början på februari. Om man beskär för sent kan grenarna börja ”blöda”, precis som vinrankan eller stenfruktsträden gör.

Det bör inte vara sträng frost när man beskär sin kiwi, men inte heller fuktigt. En torr, solig dag med inga eller några få minusgrader går bra. Strängare frost kan resultera i sprängningsskador i vävnaden och hög luftfuktighet medför större risk för att svampinfektioner eller bakterier gror i såret. Har man planterat för tätt, kan det också behövas pincering (=sommarbeskärning) av samma typ man gör med vinrankan. Detta för att få ljus och luft till frukterna. Man kortar då in de kraftigaste årsskotten till 20-30 centimeter från huvudgrenen.