Beskära kanadapoppel

Hej!
Vi har en häck av vi tror är kanadapoppel som är mycket gles nertill. Kan vi ta ner den helt för att förhoppningsvis få den tätare och i så fall är det ok att göra detta nu i slutet av mars?

Elisabet

Odla Svarar: 

Kanadapoppel eller goliathpoppel, Populus x canadensis, är stora träd som används ofta till skyddshäckar.

Man kan beskära dem nu på vårvintern/våren. Om det blir bra beror på om det är tämligen unga träd med inte så grova stammar. Det blir ju inte vackert med stora, grova stubbar som syns även när det växer ut nya skott.

Sylvia