Beskära flaskborstträd

Anita Persson

Skall man och i så fall när beskära ett flaskborstträd?

Odla Svarar: 

Hej!

Det behöver egentligen inte beskäras alls men skulle det skjuta ut låånga spjut så kan man förstås korta in dessa lite.

Med vänlig hälsning Sylvia