Beskära ek

Bengt

När och hur beskär man en ek som är ca 2,5 m hög?

/Bengt

Odla Svarar: 

Helst ska ekar inte alls beskäras, de bildar en vacker krona av sig själva. Om det nu är absolut nödvändigt, om till exempel en gren växer helt galet eller blivit skadad, så kan man beskära eken nu på vårvintern.