Beskära ek

Jag har en 18 år gammal ek på tomten som står tokigt till i gathörnet. Är det möjligt att beskära den hårt som man gör på lönn och oxel ibland, så att de blir som små "bollar" i kronan? Kan man kapa av höjden? Eken står i sydöstra hörnet.

Maj-Britt

Odla Svarar: 

Det är jättesvårt att avgöra utan att ha sett eken i fråga om det går att beskära den. Men ekar bör man vanligen inte beskära, det kan bli helt tokigt då. Det går inte att göra någon boll av eken, den växer inte på det viset. Ev. skulle det kunna gå att stamma upp den lite och få ett högre "paraply", men utan att ha sett den kan jag tyvärr inte säga något.

Har du möjlighet att anlita en s.k. trädvårdare? Dessa utgör bedömning och beskärning på plats.

Se Gula Sidorna: http://gulasidorna.eniro.se/ under Arborister/trädvård.

Sylvia