Beskära bukettapel

Britt

Vi har en treårig häck av " Bukettapel". Den är enligt uppgift friväxande. Skall häcken beskäras och i så fall när?

/Britt

Odla Svarar: 

Dessa buskformiga aplar behöver i regel inte beskäras, särskilt inte om man vill ha bukettaplarna friväxande.

Men vill man att bukettapeln växer mer jämnt och bildar en någorlunda klippt häck, så kan man mycket väl jämna till dem nu på vårvintern.