Beskära bokträd

Vi har ett bokträd på sydsidan av vår balkong, höjd ca 8-9 m, som börjar skugga. Jag har tänkt mig att skära tillbaks det, ca 2 m av varje gren (en massa smågrenar), men bok är ju lite speciell. Är det för mycket? Är senvintern ett bra tidpunkt?

Kära hälsningar från Danmark

Odla Svarar: 

Boken kan blöda på senvintern, den bästa tiden är att beskära i JAS = juli-augusti-september. Den kan bli ett träd upp till 25 m högt, så den kommer säkert att skugga ännu mer senare om du inte kapar toppen, förstås.

Sylvia