Beskära bokhäckens grenar

Vi har en sedan i höstas nyplanterad bokhäck: ska sidogrenarna beskäras för att göra häcken tätare och i så fall hur detta ska göras (hur nära stammen beskär man grenarna) samt om vi kan göra det nu i mitten av april. Lövsprickningen är tämligen nära.

Mvh, Eva

Odla Svarar: 

Man ska beskära under perioden JAS = juli, augusti, september.

Hur nära stammen beror ju på hur bred häck ni vill ha. Ni beskär sidorna något längre in än den önskade bredden ska vara.

Sylvia