Beskära blodolvon?

Britt inger

Hej

Jag har en blodolvon som vuxit upp och blivit alldeles för hög. Nu undrar jag om den ska klippas på hösten eller våren? Kan jag klippa den ända ner eller högre upp?

Vänliga hälsningar Britt inger

Odla Svarar: 

Hej

Du kan beskära din blodolvon omedelbart efter blomning eller på senvintern, tidiga våren. Men tänk på att beskärning på senvintern kan innebära att du klipper bort vissa grenar med utvecklade blomknoppar. Sommarblommande arter beskär du på senvintern eller under JAS-perioden, det vill säga juli-augusti-september.

Klipp inte ner din blodolvon till backen utan gallra bara bort några av de äldre grenarna. Du kan också gallra sådana grenar som ser risiga ut eller och växer inåt i busken.

Med vänlig hälsning Sylvia