Beskära barrträd

Kan man beskära stora granar och tallar (högre än 10m) och i så fall hur och när?

Tina

Odla Svarar: 

Sådana beskärningar kan man inte bedöma utan att ha sett trädet i fråga.

Rent tekniskt kan man ju det, men om resultatet blir bra beror på hur trädet ser ut. En trädvårdare kan säkert svara på detta efter att ha besiktigat trädet i fråga.

Sylvia