Beskära äppelträd

Har läst lite här och får olika svar angående när jag skall beskära äppelträd. Vår, vinter eller det går alltid bra i juli, augusti, september?

När är det?

Mina tre träd är av olika sort misstänker jag då äpplena blir i tre olika färger former och storlek...

Ett med stora gula äpplen som är jättegoda och en med rödgröna lite mindre och ett träd får nästan helt röda, men verkar vara attackerade av nått....de får som svarta stora hårda torra fläckar?

De har inte så hög stam, men hela trädet är högt typ 2.5 meter mycket grenar och ganska täta....

Massor av blommor och massor av frukt, så att grenarna på ett av träden böjer sig ner mot marken? Håller på att gå av...

Hjälp?
Simone

Odla Svarar: 

Det går bra både under JAS-perioden och på vårvintern. Anledningen till att man tidigare rekommenderade vårvintern var att många herrgårdar, där äpplen vanligen odlades, hade trädgårdsmästare anställda. Dessa hade bättre tid att göra sådana arbeten under vårvintern när det annars var lugnare. Men det går alltså lika bra på sensommaren.

Sylvia