Besk sallad

Vi har provat att odla flera olika sorters sallad, t.ex. isbergssallad, huvudsallad och plocksallad. Gemensamt för alla är att de bli oerhört beska och smakar inte alls gott. Vad kan detta bero på?

Nina

Odla Svarar: 

Olika sorters sallad har olika hög grad av beskhet. De som inte ska vara beska kan bli det ändå om de står torrt och näringsfattigt. Sallad ska växa fort i näringsrik och fuktig jord.

Göran