Baggar eller lus ?

Leif Bengtsson

Vad kan detta vara - en invasion av ohyra? Se bilder dels på avenboken och dels på altanen?

Odla Svarar: 

Hej!

Det här ser ut som hål efter mätarlarver och bajs efter dem. Lite svårt att se. Allmän frostfjäril tror jag är en bra gissning. Alternativt att det är rapsbaggar.

Om du skulle hitta larver går det att plocka bort dem och trampa på eller bära ut dem till skogen eller ängen där de kan bli mat åt småfåglarna.   

Men det finns biologisk bekämpning mot olika fjärilslarver numera. Så fort de första gnagskadorna syns, kan man beställa Turex. Det innehåller bakterier Bacillus thuringiensis Berliner var. kurstaki/aizawa som är giftiga för larverna. Man blandar ut medlet i vatten och sprutar det på växterna. Medlet finns att köpa på nätet. Det finns mindre förpackningar för fritidsodlare på Nyttodjur och Lindesro mfl. Även större plantskolor säljer dem.

Sylvia