Avocadoplanta

Jag har en avocadoplanta som växer fint. Jag har dock upptäckt små otäcka vita djur som kryper i jorden i krukan. Vad är det och vad kan jag göra åt det?

Li

Odla Svarar: 

Det låter som sorgmyggelarver. Vattna mindre, låt jordytan torka mellan vattningarna. Du kan också sticka in några Provado-pinnar i jorden enl. instruktion på förpackningen.

Sylvia