Avenboks häck

Anna

Vår häck planterades början år 2000. Den är hög och fin men med två kronor upptill och dålig täthet nedtill Vi vill kapa den och undrar var på stammen vi gör det!?

Odla Svarar: 

Avenbok har en genomgående stam, så ni bör inte kapa den under den tilltänkta sluthöjden. Sidor kan ni däremot trimma, häcken kommer att bryta nytt även från stammen.
Dubbelkronan är troligen resultat av att man har kapat toppen och sedan inte tagit bort ev. nya toppskott som vill kompensera den avklippta toppen. Men egentligen gör de inget, bara håll häcken lagom smal.  

Se också till att häcken har näring. Låt inte gräsmattan växa in under häcken, gräs (och ogräs) stjäl nämligen näring och vatten! Håll ett avstånd på minst 30 cm mellan gräsmatta och stammarna på båda sidorna, gödsla och vattna, då tar häcken fart igen. 

Beskärningen görs under JAS-perioden, på våren blöder avenboken!

Sylvia