Avenbok: höjd, växtid

Hej Sylvia,
Vi behöver en växt som blir runt 20 m hög. Vi har en fabriksbyggnad 50 m och vi vill ha ett skydd sa att vi inte ser byggnaden från andra våningen.

1) Ar avenbok en bra växt? Något annat förslag?
2) Hur hög kan en avenbok bli?
3) När bör en avenbok planteras?

Tack på förhand,
Susanne

Odla Svarar: 

Den kan fungera rätt bra, om man har tid att vänta, den växer ganska långsamt. Blir ca 10 m bredd och 20 m hög. Har du kanske möjlighet att beställa ett större träd, som visserligen kostar en hel del, men man "vinner" ju många år. Du kan plantera den nu på hösten.

Avenbok är bra även i det avseendet att roten går rakt ner i backen så det blir lätt att göra planteringar runtom utan att den stjäl näringen från andra växter eller stör vattenledningar m.m.

Sylvia