Avenbok angripen

Min avenbokshäck är ca 10 år, 3,5 m hög och ca 25 m lång. När jag klippte den så upptäckte jag att för vissa partier (bakom lövverket), så var grenarna orange/svarta och torra. Bladen hade krympt ihop. Vad har hänt?

Mats

Odla Svarar: 

Den har drabbats av rostsvamp. Rostsvampar är tyvärr svårbekämpade, en del sorter värdväxlar dessutom med t.ex. enar (gelérost). Man får försöka hålla luftfuktigheten låg, hur det nu ska gå till, och man kan pröva med sprutningar med svampmedel. Ta också bort drabbade växtdelar om det går och bränn dem.

Sylvia