Avenbok

Anna Östlund

Kan man i en nyplanterad Avenbok häck även så blommor som t ex ringblomma eller solros eller är det bättre att låta häcken växa upp lite först?

/ Anna

Odla Svarar: 

Visst kan du ha ringblommor e.d. ettåriga växter som kompletterar de ofta taniga häckplantorna under tiden häcken växer upp. Men välj inga jättar typ solros som tar mycket kraft ur jorden! Eller så lämna rejält utrymme mellan plantorna och gödsla lite extra.