Aska till vilka växter?

Ingrid

Att vedaska är bra för många växter, det vet jag, men är det några trädgårdsväxter, träd, buskar, som jag ska undvika att strö ut aska på?

/Ingrid

Odla Svarar: 

Vore lättare att säga vilka växter som kan ha aska... Tradition är att ge en näve aska till bärbuskar till exempel krusbär och vinbär, eventuellt lite även till rosor och pioner men inte till hallon och inte till surjordsväxter. Jag är osäker på om vedaskan generellt passar till trädgårdsväxter. Kan dock användas som skogsgödsel och eventuellt lite ströad på kålblad för att förhindra jordloppor. Risken för skorv kan dock öka, eftersom skorv trivs i jord med högt pH och aska höjer pH i jorden.

Eftersom aska höjer pH finns det risk att en del kväve avgår som ammoniak, alltså askan orsakar kväveförlust. Så vräk inte ut allt från spisen på komposten som då slutar bryta ned avfallet eller direkt på växterna! Gödsla inte heller växterna med kvävehaltiga gödselmedel i samband med askan.